Морска Гара, ет. 2
Варна,
България
27.9147333
43.2140504
UserLikes
Име: ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ / PORT SERVICES CONSULTING
Адрес: Варна, Морска Гара, ет. 2
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.psc-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Консултантски услуги
Дейност:

Консултантска дейност. Пристанищните услуги. Стратегическо бизнес консултиране.

Ключови думи: порт сървисиз консултинг, консултантска дейност, пристанищните услуги, стратегическо консултиране, бизнес консултиране
  • catalog.bg
  • ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ / PORT SERVICES CONSULTING

За нас

ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ / PORT SERVICES CONSULTING е консултантска компания, базирана във Варна. Нашето фирмено портфолио е фокусирано върху две основни направления:Port Services and Strategic Consulting

* консултации в сферата на пристанищните услуги, и по специално на територията на пристанище Варна;

* стратегическо бизнес консултиране, което обхваща бизнес и финансови консултации не само за морския бизнес, но и за търговски и производствени предприятия.

Консултациите в областта на пристанищните услуги, касаещи пристанище Варна включват изработване на експертни съвети и оценки по всички проблеми, свързани с пристанищната дейност.

Пристанище Варна е най-голямото българско пристанище. Това
ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ / PORT SERVICES CONSULTING
е многоцелево пристанище с модерна техника и специализирани терминали, с непрекъснат режим на работа. Тук се обработват всички видове товари, повече от 8 милиона тона годишно. То разполага с отлични транспортни връзки и е удобен мост за товаропотоците между Европа, Русия, Украйна, Кавказ, Средна Азия, Средния и Далечен Изток.

Важна част от фирменото портфолио е стратегическото бизнес консултиране. То е фокусирано върху бизнес планирането и създаването на рипортинг система за контролиране на изпълнението на зададените финансови показатели. Стратегическото бизнес консултиране може да бъде от изключително значение при очертаване на фирмени приоритети, при определен казус и търсене на оптималните варианти за н
ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ / PORT SERVICES CONSULTING
еговото решение. Услугите, които предлагаме в тази област са съобразени с конкретните нужди на нашите клиенти. Те могат да бъдат както отделни съвети, така и цялостни рипортинг-пакети, даващи ясна представа за финансовото състояние на конкретна фирма.

ПОРТ СЪРВИСИЗ КОНСУЛТИНГ ООД гарантира високи норми за качество и конфиденциалност във всичките си проекти.

Ние вярваме, че в съвременния свят, в който информацията изобилства, нейната многопосочност затруднява избора на правилните източници и удължава процеса на анализ. Поради това, днес мениджмънта представлява все повече мениджмънт на информация, отколкото управление на който и да е друг ресурс. Ние помагаме на клиентите си да вземат информирани решения.
Открийте ни в Google+