ПЕРСОНАЛ ХОЛДИНГ

ПЕРСОНАЛ ХОЛДИНГ

ул. Княгиня Клементина 39
София,
България
23.2810289
42.6737059
UserLikes
Име: ПЕРСОНАЛ ХОЛДИНГ
Адрес: София, ул. Княгиня Клементина 39
Телефони: text to image
Уеб сайт: http://www.personnel-hold.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Консултантски услуги
Дейност:

Консултантски услуги в областта на човешките ресурси, трудовите и индустриалните отношения.

Ключови думи: човешки ресурси, труд, трудов, трудов мениджмънт, трудов одит

За нас

Персонал Холдинг АД е създаден на 02.05.2001г. като специализирана организация за стопански и трудов мениджмънт, прилагаща съвременни методи за управление на стопанските процеси, на човешките ресурси, на трудовите и индустриалните отношения. 
Холдингът разполага с високо квалифициран експертен екип и научни консултанти, които съобразно Вашите потребности разработват, предлагат и прилагат ефективни решения, базирани на съвременните научни изследвания и добрите практики на водещи национални и международни компании.
Кръга от дейности на дружеството обхваща такива области като:
- Анализ и проектиране на системи за управление на човешките ресурси;
- Организационно консултиране: маркетингови проучвания; бизнес планове; външнотърговски сделки; инвестиционни проекти; проекти за финансиране;
- Трудово посредничество за набиране и подбор на персонал за работа в страната и чужбина;
- Професионално обучение;
- Организация и управление на трудовите и индустриални отношения;
- Инженерингова дейност;
- Счетоводно обслужване на фирми и организации;
- Подържане и администриране на системи за управление на персонала;
- Разработване на проекти по европейски и национални програми;
- Обслужване на фирми и организации по осигуряване на здравословни и безопасни условия.
Инвестициите в човешкия капитал правят бизнеса по-конкурентноспособен, по-печеливш и по-успешен в условията на европейския пазар. Това е и основната цел и желание на нашето дружество, а именно чрез работата си да помогнем за повишаване качеството на живот и работа на нашите клиенти и заедно да превърнем фирмата им в перспективно и предпочитано място за реализация.
 

Открийте ни в Google+